Danh sách Sinh viên Khóa 17 và 19 thiếu hồ sơ nhập học

Gửi ngày: 24 tháng 8 năm 2018 - 471 lượt xem

Các bạn Sinh viên có tên trong danh sách nộp hồ sơ bổ sung tại phòng CTSV&QHDN trước ngày 06/09/2018.
*Lưu ý: Sau thời hạn trên nếu sinh viên không hoàn thiện hồ sơ sẽ không được nhận bằng Tốt nghiệp.

Tác giả: Phòng CTSV và QHDN