Lịch thi học kỳ III năm học 2017-2018

Gửi ngày: 12 tháng 7 năm 2018 - 940 lượt xem

1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 18 và Khóa 19.
2. Lịch thi: 
 Theo lịch thi đính kèm (hoặc sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân vào  trang web http://online.ctim.edu.vn để xem môn thi, ngày thi, giờ thi, phòng thi).

Lưu ý: 
- Sinh viên cao đẳng các Khóa 15, Khóa 16 và Khóa 17 thi trả nợ: đăng nhập tài khoản cá nhân để xem lịch thi.
- Sinh viên quên mật khẩu đăng nhập tài khoản cá nhân: sinh viên liên hệ Phòng CTSV & QHDN để được cấp lại.
- Sinh viên K19 có điểm trung bình kiểm tra giữa kỳ dưới 5.0 đ thì không được tham dự kỳ thi này.
- Sinh viên chưa đóng học phí không có tên trong danh sách.
- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và kiểm định (Lầu 1) - SĐT 0929.312725 

Đính kèm:  1) Nội dung thông báo
                  2) Lịch thi
                  3) Dự kiến Danh sách sinh viên K18 (SV chưa đóng HP không có tên trong danh sách)
                  4) Dự kiến Danh sách sinh viên K19 
                  5) Dự kiến Danh sách sinh viên học lại (mở lớp riêng)

Cập nhật ngày 17 tháng 7 năm 2018