TB về việc thay đổi phòng học của sinh viên Cao đẳng Khóa 18 và Khóa 19

Gửi ngày: 9 tháng 6 năm 2018 - 1639 lượt xem

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên Cao đẳng Khóa 18 và Khóa 19 về  Thời khóa biểu học ở các phòng cụ thể như sau:
Các phòng học từ A1.1 đến phòng A1.6 tạm thời không sử dụng.
Sinh viên sẽ học từ phòng A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.13 và A1.14 (phòng học được bố trí tùy theo số lượng  sinh viên).

Phòng Đào tạo đã cập nhật Thời khóa biểu mới theo phòng học (Lịch học vẫn cố định như cũ và chỉ thay đổi phòng học) đề nghị sinh viên click vào đây để xem và đi học cho chính xác.
Ghi chú:
      Sinh viên truy cập trang online.ctim.edu.vn vào tài khoản cá nhân để xem thời khóa biểu được cập nhật mới nhất theo phòng.

Cập nhật ngày 9 tháng 6 năm 2018

Tác giả: Minh Trung