TB về việc Đăng ký trả nợ môn TTHCM, Đường lối CM của ĐCS VN và Tiếng việt TH

Gửi ngày: 18 tháng 5 năm 2018 - 3610 lượt xem

 Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2017-2018,

Để tạo điều kiện cho sinh viên các Khóa 15,16,17 và Khóa 18 còn nợ các học phần như: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, Tiếng việt thực hành, sinh viên đăng ký trả nợ các môn học trên để được xét tốt nghiệp.

Nơi tiếp nhận đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo

Thời gian sinh viên đăng ký trả nợ từ ngày 18/05/2018 đến 16h ngày 15/06/2018.

Danh sách sinh viên nợ môn

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Tiếng việt thực hành

Tác giả: Minh Trung