Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 15,16 và Khóa 17 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2018 (Dự kiến)

Gửi ngày: 17 tháng 4 năm 2018 - 2073 lượt xem

Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 1 năm 2018 (Dự kiến) cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy như sau:

1. Đối tượng xét tốt nghiệp

 - Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 1315, 16 và Khóa 17.

2. Nhiệm vụ của sinh viên

2.1. Kiểm tra danh sách sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp (đối với sinh viên được công nhận tốt nghiệp).

2.2. Kiểm tra danh sách sinh viên nợ các học phần (đối với sinh viên chưa được xét tốt nghiệp do còn nợ các học phần).
2.3. Để chuẩn bị cho công tác In và cấp bằng tốt nghiệp, yêu cầu tất cả các sinh viên bắt buộc phải kiểm tra thật kỹ những thông tin như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính...(Xem trong File xác nhận thông tin), nếu thấy sai sót phản hồi ngay về Phòng Đào tạo. ĐT: 028. 54135008.

Thời gian kiểm tra từ ngày 17/04/2018 đến 16h:00 ngày 02/05/2018. Sau ngày 02/05/2018 Phòng Đào tạo sẽ xét Tốt nghiệp chính thức và ra thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Danh sách sinh viên

Khóa 13

Khóa 15

Khóa 16

Khóa 17

Tác giả: Minh Trung