TB Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018

Gửi ngày: 3 tháng 4 năm 2018 - 1542 lượt xem

1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 18 và Khóa 19.
2. Lịch thi: Theo lịch thi đính kèm.

Đính kèm
- Nội dung thông báo
- Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018


Hướng dẫn xem lịch thi bằng tài khoản cá nhân trên trang web: online.ctim.edu.vn

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên trang web: online.ctim.edu.vn
Bước 2: Chọn menu 'Thời khóa biểu - lịch thi'
Bước 3: Tại ô học kỳ: chọn 'học kỳ II'
Bước 4: Nhấn 'Xem lịch thi'

Cập nhật ngày 3 tháng 4 năm 2018