Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên K19

Gửi ngày: 28 tháng 3 năm 2018 - 3399 lượt xem

1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 19 (danh sách đính kèm).
2. Lịch thi và thời gian thi: Theo lịch thi đính kèm.
Hoặc sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân (http://online.ctim.edu.vn) để xem lịch thi lần 2 Học kỳ 1 (2017-2018): môn thi, ngày thi, giờ thi, phòng thi
3. Lệ phí thi lại: 130.000 đ/01 môn.
4. Địa điểm thu lệ phí: Phòng Kế toán tài vụ.
Ghi chú: Mọi thắc mắc về danh sách dự thi, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí và Kiểm định (Lầu 1).

Download Nội dung thông báo
Download Danh sách sinh viên K19 thi lần 2 HKI năm học 2017-2018
Download Lịch thi lần 2 HKI năm học 2017-2018

Cập nhật ngày 29 tháng 3 năm 2018