Thời Khóa biểu Học kỳ 3 năm học 2017-2018 của sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 18 và Khóa 19

Gửi ngày: 26 tháng 3 năm 2018 - 1074 lượt xem

Thời khóa biểu Khóa 18

Lưu ý:
   - Sinh viên theo dõi việc đăng ký học phần online cho học kỳ 3 năm học 2017-2018 từ ngày 24/04/2018 đến 27/04/2018 (dự kiến), 
   - Sinh viên xem lịch cụ thể từng cá nhân khi đăng nhập tài khoản vào trang online.ctim.edu.vn (sau khi đăng ký học phần xong mới kiểm tra lịch học được).

Cập nhật ngày 26 tháng 3 năm 2018

Tác giả: Minh Trung