Sinh viên CTIM được tư vấn, giới thiệu việc làm trước khi tốt nghiệp

Gửi ngày: 9 tháng 3 năm 2018 - 1237 lượt xem

Ngày 07/3/2018, Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) đã tổ chức ngày hội tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm, gặp gỡ doanh nghiệp tuyển dụng cho sinh viên Khóa 17 chuẩn bị được xét tốt nghiệp.
Nhiều vị trí tuyển dụng cho các ngành Cơ khí, Điện-Điện tử, Tiếng Anh, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Tài chính ngân hàng, CEO, đi lao động tại Nhật Bản…đã được thông tin đến sinh viên.
Bên cạnh công ty thường xuyên tuyển dụng sinh viên CTIM, dịp này, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Khải Hoàn Land, Khải Minh Land, Công ty TNHH Hải Phong, Công ty xuất nhập khẩu VILACONIC, …cũng cử đại diện đến để trực tiếp tuyển dụng sinh viên.
Việc làm cho sinh viên là mục tiêu mà CTIM luôn hướng tới.
 
Đại diện Công ty xuất nhập khẩu VILACONIC giới thiệu doanh nghiệp
và tuyển dụng sinh viên khối ngành Kinh tế
 

Đại diện Công ty TNHH Hải Phong
tuyển dụng sinh viên khối ngành Kinh tế đi lao động tại Nhật Bản

 
Đại diện Khải Hoàn Land giới thiệu doanh nghiệp
và tuyển dụng sinh viên khối ngành Kinh tế
 

Đại diện Công ty CP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh

 
Đại diện Công ty xuất nhập khẩu VILACONIC giới thiệu doanh nghiệp
và tuyển dụng sinh viên ngành Tiếng Anh

 
Đại diện doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên ngành Công nghệ thông tin

 
Đại diện doanh nghiệp giới thiệu doanh nghiệp
và tuyển dụng sinh viên các ngành Cơ khí và Điện-Điện tử


Sinh viên CTIM giao lưu cùng các doanh nghiệp


Cập nhật ngày 9 tháng 3 năm 2018