Thông báo về tổ chức họp mặt SV khóa 17 và SV các khóa trước chưa tốt nghiệp, chưa có việc làm

Gửi ngày: 28 tháng 2 năm 2018 - 300 lượt xem

   Đối tượng:
- Sinh viên khóa 17;
- Sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp;
- Sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm.
  Thời gian: 8h30 phút ngày 07/03/2018 (thứ Tư).


Tác giả: P.CTCT và QLSV