Kiện toàn nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và Lễ kết nạp đảng viên mới

Gửi ngày: 29 tháng 12 năm 2017 - 2255 lượt xem

Ngày 29/12/2017, Chi bộ Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, và tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Phạm Minh Trung - Nhân viên Phòng Đào tạo.
Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Hoàng Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
Hội nghị đã bầu Cấp ủy gồm 03 đồng chí: Đồng chí Phạm Xuân Bình-Bí thư, đồng chí Nguyễn Thế Lực-Phó Bí thư, Phạm Văn Dũng-Chi ủy viên.Cấp ủy mới ra mắt Hội nghịĐồng chí Hồ Hoàng Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
tham dự Hội nghị (Bàn đầu, bên trái)Quần chúng Phạm Minh Trung tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ nước, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể đảng viênChụp hình lưu niệm