Hội nghị người lao động năm học 2017-2018

Gửi ngày: 29 tháng 12 năm 2017 - 916 lượt xem

Ngày 22/12/2017, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị người lao động năm học 2017-2018
Hội nghị đã nghe ThS. Nguyễn Thế Lực - Hiệu trưởng báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, phương hướng hoạt động năm học 2017-2018 và ThS. Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch công đoàn trường báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các Nghị quyết.
Hội nghị cũng đã bầu ra Ban đại diện người lao động gồm 02 đồng chí là: Đồng chí Lê Trung San - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và đồng chí Phạm Thị Yến Anh - Phó trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định.
Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.ThS. Nguyễn Thế Lực - Hiệu trưởng báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, phương hướng hoạt động năm học 2017-2018
ThS. Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch công đoàn trường báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể

Cập nhật ngày 4 tháng 1 năm 2018