Danh sách sinh viên K19 chưa khám sức khỏe năm học 2017-2018

Gửi ngày: 28 tháng 12 năm 2017 - 625 lượt xem


Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 12/01/2018, những sinh viên có tên trong danh sách đến Bệnh viện Quận 7 để khám bổ sung. Nếu sinh viên không thực hiện thì sẽ bị xử lý theo quy định.