Công ty TNHH Thời Trang & Mỹ Phẩm Âu Châu (ACFC) tuyển dụng T11, 12 năm 2017

Gửi ngày: 22 tháng 11 năm 2017 - 592 lượt xem

Công ty TNHH Thời Trang & Mỹ Phẩm Âu Châu (ACFC)
tuyển dụng Tháng 11, 12 năm 2017Liên hệ: Au Chau Fashion and Cosmetics Co., Ltd
6th Flr., Saigon Royal Building, 91 Pasteur, Ben Nghe, Dist.1, HCMC
Tel: +84-8-3827.5333 (Ext: 157)     Mobile:+84-908.184.269
E: binh.le@acfc.com.vn