Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP.HCM (CO-OP MART) tuyển dụng T11,12-2018

Gửi ngày: 14 tháng 11 năm 2017 - 433 lượt xem

Hệ thống CO-OP MART tuyển dụng T11, 12-2017


- Số lượng: 100 vị trí cho các chi nhánh Tân Châu - An Giang, Hồng Ngự - Đồng Tháp, Nam Định, Cai Lậy - Tiền Giang, Tân Thành, Hà Tiên, Kon Tum, Vĩnh Lộc B, Nguyễn Bình, Chu Văn An, ...
- Thời gian nhận hồ sơ: 31/12/2017