Báo tuổi trẻ đưa tin: "Tiếp sức cậu học trò vá đồ thuê kiếm tiền đi học"

Gửi ngày: 12 tháng 11 năm 2017 - 5003 lượt xem

Trích báo tuổi trẻ, ngày 11/11/2017 (Thứ Bảy)Cập nhật ngày 13 tháng 11 năm 2017