Công ty UMA tuyển dụng nhân viên bán thời gian T11-2017

Gửi ngày: 9 tháng 11 năm 2017 - 2003 lượt xem

Công ty UMA tuyển dụng
nhân viên bán thời gian Tháng 11 năm 2017


Liên hệ: Nguyen Minh Toi
Warehouse Administrator for interior design HCMC Warehouse
Ground floor, Emall area, Tan Thuan Dong Ward, District 7, HCMC

Phone: (08) 37700936            Mobile: 0974 403 709
Email: toi.nm@uma.vn          Web: www.uma.vn