TB 04 Về việc tổ chức hiến máu tình nguyện 2017

Gửi ngày: 3 tháng 11 năm 2017 - 549 lượt xem

1. Thời gian: Ngày 16/11/2017 – Thứ Năm (diễn ra từ 7h00 đến 9h30)
2. Địa điểm: Giảng đường A (Trường CTIM)
3. Đối tượng tham gia: Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên, các đối tác và Sinh viên đang công tác và học tập tại Trường CTIM có độ tuổi từ 18 đến 60.
4. Điều kiện tham gia:
- Thứ nhất, người tham gia hiến máu phải thực sự khỏe mạnh, chưa từng mắc bệnh nguy hiểm nào.
- Thứ hai, người tham gia hiến máu cân nặng từ 45kg trở lên, mạch đập bình thường,huyết áp ổn định.Tác giả: Xuân Trọng