Sinh viên K19 với chuyên đề "Sức khỏe sinh sản và phòng bệnh tuổi sinh viên"

Gửi ngày: 20 tháng 10 năm 2017 - 451 lượt xem

Sáng 30/8/2017, Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã tổ chức chuyên đề 'Sức khỏe sinh sản và phòng các bệnh tuổi sinh viên'Bác sĩ Trịnh Văn Hiệp - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đang chia sẻ cùng sinh viên CTIM K19

Tại buổi nói chuyện, Bác sĩ Trịnh Văn Hiệp - Bác sĩ Chuyên khoa 1 - Sở y tế TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ với các sinh viên K19 về cách phòng, tránh các bệnh tuổi vị thành niên, dinh dưỡng học đường và sức khỏe sinh sản.Sinh viên CTIM giao lưu với bác sĩ Trịnh Văn Hiệp

Buổi nói chuyện đã diễn ra thành công tốt đẹp và để lại cho sinh viên CTIM nhiều kiến thức bổ ích.

Cập nhật ngày 20 tháng 10 năm 2017