Danh sách sinh viên K17, K18 dự kiến xóa tên kể từ NH 2017-2018

Gửi ngày: 6 tháng 10 năm 2017 - 5869 lượt xem

Danh sách sinh viên K17, K18 dự kiến xóa tên kể từ NH 2017-2018

1. Khoa Công nghệ thông tin: Xem chi tiết
2. Khoa Công nghệ: Xem chi tiết
3. Khoa Kinh - Thương: Xem chi tiết
4. Khoa Ngoại ngữ: Xem chi tiết

Lưu ý: Mọi thắc mắc về danh sách, sinh viên  liên hệ Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên trước 16h00 ngày 18/10/2017 (Thứ Tư). Sau thời gian trên, thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết

Cập nhật ngày 6 tháng 10 năm 2017