TB Trung tâm hỗ trợ SV - Thành đoàn tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng NH 2017 - 2018 dành cho tân SV

Gửi ngày: 4 tháng 10 năm 2017 - 8126 lượt xem

THÔNG BÁO
V/v Tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng năm học 2017 - 2018 dành cho tân sinh viên


I. Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:
1/ Số lượng: 197 suất (trị giá: 2.000.000 – 10.000.000 đồng/suất/năm học)
2/ Đối tượng – Tiêu chuẩn:
- Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên
địa bàn TP.HCM năm học 2017 – 2018 và đang theo học vào trường trúng tuyển.
- Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 22 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên,
không nhân hệ số).
- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.
- Ưu tiên sinh viên mồ côi, khuyết tật.
- Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2017.

II. Học bổng cho sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ:
1/ Số lượng: Không hạn chế (trị giá: 5.000.000 đồng/suất/năm học, học bổng
bảo trợ đến khi ra trường)
2/ Đối tượng – tiểu chuẩn
- Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường đại học trên địa bàn TP.HCM năm
học 2017 – 2018 và đang theo học vào trường trúng tuyển.
- Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 22 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên,
không nhân hệ số).
- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.
- Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Sinh viên chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2017.
- Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

III. Hồ sơ học bổng bao gồm:
- Thư đề đạt nguyện vọng có xác nhận của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên
trường (theo mẫu đính kèm hoặc tải về từ website www.hotrosinhvien.vn).
- 01 tấm ảnh 3x4 (có ghi rõ họ và tên, địa chỉ hiện ở, ngày tháng năm sinh)
- Thư giới thiệu trình bày về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập.
- Bản sao giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển có thể hiện số điểm đạt
được do trường ban hành hoặc bản sao có công chứng.
- Bản sao CMND, thẻ sinh viên (hoặc giấy xác nhận sinh viên)
- Bản sao Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách hoặc sổ hộ nghèo
có công chứng (đối với học bổng dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn).
Lưu ý: Đối với học bổng mồ côi cả cha lẫn mẹ cần thể hiện rõ hoàn cảnh gia đình
trong thư giới thiệu.
Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố đề nghị