Chương trình Mini Game Giải Đấu Liên Quân Mobile

Gửi ngày: 31 tháng 8 năm 2017 - 1062 lượt xem


 NỘI DUNG

Điều kiện tham gia: Mỗi đội tối thiểu là 5 thành viên và tối đa là 7 thành viên (Phải  là sinh viên hoặc cựu sinh viên của trường CTIM). Không hạn chế số đội tham gia.

Điều kiện thi đấu: Mỗi đội tự chuẩn bị Smart Phone và mạng di động 3G hoặc 4G.

Hình thức thi đấu: Ngày 05/9/2017 các đội trưởng của các đội sẽ được bốc thăm chia bảng đấu. Tất cả vòng đấu, thi đấu theo thể thức BO3( 3 trận thắng 2 ). Sẽ có Banpick trong vòng chung kết.

Các đội gửi danh sách đội bao gồm : Tên đôi, Tên đội trưởng , Tên Ingame các thành viên .

Phí tham gia : 20k/Thành viên (chi phí bao gồm nước, chi phí giải đấu).

Địa điểm thi đấu tại trường<

Cập nhật ngày 31 tháng 8 năm 2017

Tác giả: Thanh Vương