Thời khóa biểu sinh hoạt chính trị giai đoạn 1 NH 2017-2018 đối với SV K17, K18, K19

Gửi ngày: 23 tháng 8 năm 2017 - 6939 lượt xem

Thời khóa biểu sinh hoạt chính trị (Giai đoạn 1)
năm học 2017-2018 đối với SV K17, K18, K191. Đối tượng: Sinh viên các Khóa 17, 18, 19.

2. Thời gian:
- Giai đoạn 1: Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 30/8/2017
+ Đối tượng: Sinh viên Khóa 19.
+ Lịch học: Xem chi tiết Theo thời khóa biểu đính kèm.
   (Buổi sáng từ 07h30 đến 11h00; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h00)

- Giai đoạn 2: Từ ngày 05/9/2017 đến tháng 11/2017
+   Đối tượng: Sinh viên các Khóa 17, 18, 19.
+   Lịch học: Thông báo sau.

3. Địa điểm: Hội trường.

4. Yêu cầu:
- Sinh viên phải tham dự đầy đủ, đúng giờ, nhà trường có điểm danh bằng hình thức ký tên vào danh sách từng buổi học.
- Sinh viên mang theo tập, bút viết để ghi chép và làm bài thu hoạch;
- Sinh viên tham dự đầy đủ các buổi học, có bài thu hoạch đạt mới được xem xét cấp Giấy chứng nhận.Cập nhật ngày 23 tháng 8 năm 2017

Tác giả: Minh Đại