Hội nghị triển khai văn bản liên quan Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2017

Gửi ngày: 3 tháng 8 năm 2017 - 632 lượt xem

Sáng 03/8/2017, Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai văn bản liên quan Luật giáo dục nghề nghiệp
ThS. Nguyễn Thế Lực - Hiệu trưởng triển khai Công văn số 134/TCDN-PCTT về việc đăng ký hoạt động giáo dục
nghề nghiệp và Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệpÔng Phạm Xuân Bình, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị triển khai Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về tuyển dụng, sử dụng,
bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
và Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; 

Cập nhật ngày 3 tháng 8 năm 2017