Công ty Hitachi Zosen Việt Nam tuyển dụng nhân viên CAD Tháng 8 năm 2017

Gửi ngày: 2 tháng 8 năm 2017 - 976 lượt xem

Công ty Hitachi Zosen Việt Nam
tuyển dụng nhân viên CAD Tháng 8 năm 2017
Liên hệ:
Ung Hoang My Linh (Ms.)
Administration Department
Hitachi Zosen Vietnam Co.,Ltd.
Room 702, 7th Floor, HMC Tower, 193 Dinh Tien Hoang, Dakao Ward, District 1, HCMC
Tel : 84-028-38251040     Fax : 84-028-38251041
Website : http://hitachizosen-vn.comCập nhật ngày 2 tháng 8 năm 2017