Một số hình ảnh về CTIM - Producer: Quách Minh Đường - Tân sinh viên K19

Gửi ngày: 11 tháng 7 năm 2017 - 9062 lượt xem


Một số hình ảnh về trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp 
thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh!
Producer: Quách Minh Đường - Tân sinh viên khóa 19!
Website: www.ctim.edu.vn
Xét tuyển trực tuyến: www.ctim.edu.vn/online.html

Cập nhật ngày 11 tháng 7 năm 2017

Tags: tuyển sinh cao đẳng xét tuyển trực tuyến ctim tuyển sinh

Tác giả: Quang Sáng

Các tin cùng chủ đề