TB tiếp nhận sinh viên đăng ký tham gia Ngày hội 'Phỏng vấn - Tuyển dụng' - Lần 15 năm 2017

Gửi ngày: 22 tháng 5 năm 2017 - 3180 lượt xem

Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh
TB TB tiếp nhận sinh viên đăng ký tham gia Ngày hội ''Phỏng vấn - Tuyển dụng'' - Lần 15 năm 2017

1. Địa điểm : Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4 Phạm Ngọc Thạch)
2.Thời gian: 8h30 đến 12h00 ngày 27/5/2017 (Thứ Bảy) 

Tác giả: Minh Đại