Công ty Cao su Sài Gòn - Kym Dan tuyển dụng T5-2017

Gửi ngày: 17 tháng 5 năm 2017 - 462 lượt xem

Công ty Cao su Sài Gòn - Kym Dan
tuyển dụng T5-20171. Nhân viên Thư ký: 02 người
2. Nhân viên Phòng Hành chánh Nhân sự: 02 người
3. Nhân viên nghiệp vụ Phòng Vật tư: 08 người
4. Nhân viên IT: 02 người
5. Nhân viên Phòng Kinh doanh: 10 người
6. Nhân viên Thống kê: 02 người
7. Nhân viên Tiếp thị bán hàng: 20 người
Tác giả: Minh Đại