Thông báo về việc tổ chức chuyên đề "Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trước đám đông"

Gửi ngày: 4 tháng 5 năm 2017 - 1388 lượt xem

Thông báo
về việc tổ chức chuyên đề "Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trước đám đông"


1. Đối tượng: Tất cả sinh viên K17 và K18
2. Thời gian: 08h00 ngày 17/5/2017 (Thứ tư)
3. Địa điểm: Phòng A1.11
4. Diễn giả: Lê Văn HiểnCập nhật ngày 4 tháng 5 năm 2017

Tác giả: Minh Đại