Bảo hiểm Bưu điện Bến Thành tuyển dụng sinh viên bán thời gian T4 - 2017

Gửi ngày: 18 tháng 4 năm 2017 - 2111 lượt xem

Bảo hiểm Bưu điện Bến Thành tuyển dụng sinh viên Bán thời gian
Tháng 4 năm 2017Thời gian làm việc: Tự do
Thu nhập: Theo hoa hồng (Nếu bán được 10 bảo hiểm xe máy thì thu nhập 400N đến 500N)
Liên hệ: Anh Cường TEAM NEVERLAND 0934164604
Số 107 Hoàng Quốc Việt, Phú Thuận, Quận 7

Tác giả: Minh Đại