ManpowerGroup tuyển dụng T3-2017

Gửi ngày: 3 tháng 3 năm 2017 - 1171 lượt xem

Manpower Việt Nam là một chi nhánh của ManpowerGroup tuyển dụng T3-2017

Liên hệ:
Nguyen Thi Yen Vy
Recruitment Consultant
Outsourcing and Staffing Service

8th Floor, Resco Building
94-96 Nguyen Du Street,
Ben Nghe Ward. District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
ManpowerGroup

T: +84 8 3911 0950, ext: 128
F: +84 8 3911 0955
C: +84 120 552 7752
vy.nguyen@manpower.com.vn
www.manpower.com.vn
Tác giả: Minh Đại