Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017 (Dự kiến)

Gửi ngày: 2 tháng 3 năm 2017 - 2484 lượt xem

     Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017 (Dự kiến) cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy như sau:

1. Đối tượng xét tốt nghiệp

 - Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16.

2. Nhiệm vụ của sinh viên

2.1. Kiểm tra danh sách sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp (đối với sinh viên được công nhận tốt nghiệp).

2.2. Kiểm tra danh sách sinh viên nợ các học phần (đối với sinh viên chưa được xét tốt nghiệp do còn nợ các học phần).
2.3. Để chuẩn bị cho công tác In và cấp bằng tốt nghiệp, yêu cầu tất cả các sinh viên bắt buộc phải kiểm tra thật kỹ những thông tin như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính...(Xem trong File xác nhận thông tin), nếu thấy sai sót phản hồi ngay về Phòng Đào tạo.

3.Thời hạn phản hồi

Mọi thắc mắc về vấn đề xét tốt nghiệp, nợ học phần, điều chỉnh thông tin, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo (Thầy Trung) từ ngày 02/03/2017 đến 15h:00 ngày 20/03/2017. Sau thời hạn trên Phòng Đào tạo sẽ xét công nhận tốt nghiệp chính thức (Mọi thông tin điều chỉnh sau thời hạn này sẽ được xét tốt nghiệp vào Đợt 2 năm 2017).
Điện thoại Phòng Đào tạo: 08. 54135008

4. Danh sách xét công nhận tốt nghiệp

- Khóa 13

- Khóa 14

- Khóa 15

- Khóa 16


Cập nhật ngày 22 tháng 3 năm 2017

Tác giả: Minh Trung