Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy (thi trắc nghiệm trực tuyến)

Gửi ngày: 15 tháng 2 năm 2017 - 1224 lượt xem

Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2016-2017, Nhà trường bắt đầu triển khai thi trắc nghiệm một số môn thi trên máy tính. Các em sinh viên K17, K18 đọc hướng dẫn để biết cách làm bài.


Hướng dẫn các bước làm bài thi:

1. Mở trang web: http://thi.ctim.edu.vn

2. Đăng nhập: nhập mã sinh viênmật khẩu như trang http://online.ctim.edu.vn

3. Kiểm tra thông tin các nhân, nếu phát hiện sai tên lớp hoặc số cmnd các em có thể cập nhật lại. Riêng chức năng cập nhật mật khẩu các em lưu ý: nếu các em thay đổi thì mật khẩu mới chỉ dùng cho trang thi.ctim.edu.vn, còn mật khẩu ở trang online.ctim.edu.vn vẫn giữ nguyên.

4. Nhập mã bài thi: mã bài thi sẽ được giám thị cung cấp cho các em khi dự thi.

5. Làm bài thi: các em click button Click đây để bài thi hiển thị và bắt đầu tính giờ làm bài.

6. Nộp bài: sau khi các em hoàn thành bài thi, các em click button Nộp bài để hệ thống ghi nhận kết quả và hiển thị điểm.

7. Clip hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm hoàn toàn:8. Clip hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm môn tiếng AnhDanh sách các môn thi trắc nghiệm trên máy HK2 năm học 2016-2017:

- Lý thuyết xác suất và thống kê toán
- Pháp luật đại cương
- Nghiên cứu Marketing
- Tài chính-Tín dụng (Tiền tệ-Ngân hàng)
- Advanced Reading
- Anh văn căn bản 2
- Integrated Skills 2

Nếu các em không đăng nhập tài khoản được có thể liên hệ: Thầy Sáng, phòng Khảo thí và Kiểm định, số điện thoại: 0989 231 362.

Cập nhật ngày 11 tháng 3 năm 2017

Tác giả: Quang Sáng