Trường CTIM tổ chức tập huấn về vệ sinh, an toàn lao động năm 2017

Gửi ngày: 6 tháng 1 năm 2017 - 6569 lượt xem

Sáng 06/01/2017, Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã tổ chức buổi tập huấn về Vệ sinh, an toàn lao động 2017.Đồng chí Phạm Xuân Bình - Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Tổ chức -  Hành chính quản trị
giới thiệu báo cáo viên và phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Tham sự buổi tập huấn có đồng chí Phạm Xuân Bình - Bí thư chi bộ và toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên. Báo cáo viên Phạm Công Tồn đã báo cáo 02 nội dung chính, bao gồm: Luật lao động và các chính sách pháp luật vệ sinh, an toàn lao động.Các thành viên chăm chú nghe Báo cáo viên Phạm Công Tồn (người đứng)

Sau khi nghe báo cáo viên trình báy, các thành viên tham dự phải làm bài thu hoạch để cấp giấy chứng nhận. Buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp

Cập nhật ngày 6 tháng 1 năm 2017

Tác giả: Minh Đại