Nguyễn Kim tổ chức ngày hội tuyển dụng trực tiếp tại Trường CTIM

Gửi ngày: 6 tháng 1 năm 2017 - 1953 lượt xem

Ngày 05/01/2017, Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim đã tổ chức ngày hội tuyển dụng trực tiếp tại Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Đến với ngày hội tuyển dụng năm nay, Nguyễn Kim có nhu cầu tuyển dụng hơn 56 nhân sự tại 7 bộ phận, mỗi ứng viên phải trải qua 02 vòng phỏng vấn là kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành.

Ngày hội tuyển dụng diễn ra từ 08h00 đến 16h00 ngày 05/01/2017 và thu hút hàng trăm ứng viên dự tuyển ở 18 vị trí khác nhau. Kết thúc ngày hội, Nguyễn Kim đã tuyển dụng được hơn 40 nhân sự.Cập nhật ngày 6 tháng 1 năm 2017

Tác giả: Minh Đại