Sinh viên Cao đẳng CTIM các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng học liên thông lên Đại học ngay tại CTIM.

Gửi ngày: 28 tháng 12 năm 2016 - 2124 lượt xem

           Ngày 27/12/2016, trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) với Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đã Ký kết đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.
ThS. Nguyễn Thế Lực - Hiệu trưởng CTIM và PGS,TS. Lý Hoàng Ánh - Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng
trao Ký kết hợp tác đào tạo liên thông

          Theo đó, ngay khi tốt nghiệp, sinh viên Cao đẳng CTIM các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng sẽ được học liên thông lên Đại học và học ngay tại CTIM vào các buổi tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật, hoặc thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật.


Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (Cao đẳng CTIM) là đơn vị trực thuộc Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA). Thành lập từ năm 1999, được đào tạo 14 ngành cao đẳng thuộc 03 khối ngành: Công nghệ, Kinh tế và Ngoại ngữ để cung cấp nguồn nhân lực cho các Khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chăm lo cho sinh viên trong quá trình học tập, tìm việc làm cho sinh viên ngay khi tốt nghiệp, hợp tác với các trường đại học đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học luôn là mục tiêu hướng tới của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

http://tuyensinh.buh.edu.vn/

Dự kiến tuyển sinh liên thông đợt 1 năm 2017: Tháng 2/2017

Liên hệ Trung tâm Tuyển sinh CTIM: 08 54135 026 – 0964 466 979Cập nhật ngày 14 tháng 2 năm 2017

Tác giả: Thanh Vương