Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động năm học 2016 - 2017

Gửi ngày: 23 tháng 12 năm 2016 - 895 lượt xem

Ngày 23/12/2016, Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị người lao động năm học 2016 - 2017 nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động.
 
Toàn cảnh trước khi tiến hành Hội nghị

Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp Ông Nguyễn Tấn Phước - Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường, cùng 61/64 cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.
 


Ông Nguyễn Tấn Phước – Chủ tich Hội đồng Quản trị nhà trường (Hàng đầu thứ 2 từ phải qua)

Sau khi nghe các báo cáo tình hình hoạt động năm học 2015-2016 và phương hướng hoạt động năm học 2016-2017 của ThS. Nguyễn Thế Lực – Hiệu trưởng; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Người lao động đối Báo cáo hoạt động, phương hướng hoạt động của đồng chí Phạm Xuân Bình; Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn, vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện làm việc và tình hình thực hiện Quy chế dân chủ; Báo cáo nội dung điều chỉnh, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể của đồng chí Dương Thị Thu Nhung, các Đại biểu đã thảo luận và góp ý tại Hội nghị.
 


ThS. Nguyễn Thế Lực báo cáo về tình hình hoạt động năm học 2015-2016
và phương hướng hoạt động năm học 2016-2017

Kết thúc phần nội dung là giải đáp các kiến nghị trong Hội nghị và ký kết Thỏa ước lao động tập thể.
 


ThS. Nguyễn Thế Lực – Hiệu trưởng và ThS. Dương Thị Thu Nhung – Chủ tịch Công đoàn trường
cùng ký Thỏa ước lao động tập thể.

Hội nghị cũng tiếp thu những ý kiến đóng góp và chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Tấn Phước – Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường
 


Đồng chí Nguyễn Tấn Phước – Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Cuối cùng Hội nghị đi đến thống nhất với 100% số phiếu giữ nguyên 03 đồng chí trong Ban đại diện Tập thể Người lao động là: Đồng chí Lê Trung San, đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh Châu và đồng chí Phạm Thị Yến Anh.
 


Chụp hình lưu niệm

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, hứa hẹn nhiều khởi sắc trong năm học 2016-2017.
Cập nhật ngày 29 tháng 12 năm 2016

Tác giả: Minh Đại