TKB sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 17 và Khóa 18 HK 2 năm học 2016-2017

Gửi ngày: 8 tháng 12 năm 2016 - 3728 lượt xem

Khóa 17


Lưu ý: đối với những học phần có nhiều nhóm, để xem TKB sinh viên đăng nhập vào trang online.ctim.edu.vn mục Thời khóa biểu -Lịch Thi.
Sinh viên khóa cũ đăng ký học lại, vui lòng xem TKB bằng tài khoản cá nhân trên trang online.ctim.edu.vn.

Cập nhật ngày 23 tháng 12 năm 2016

Tác giả: Minh Trung