BQL các khu chế xuất và CN TP (HEPZA) - Đơn vị chủ quản CTIM

Gửi ngày: 6 tháng 12 năm 2016 - 3197 lượt xem


KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN

KHU CHẾ XUẤT SÀI GÒN - LINH TRUNG

KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG II


Cập nhật ngày 16 tháng 12 năm 2016

Tác giả: Thanh Vương