Thông báo về việc tiêm chủng vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ trong toàn Trường năm 2016

Gửi ngày: 9 tháng 11 năm 2016 - 861 lượt xem

Ngày 08/11/2016 Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng BC Công nghệ đã ban hành thông báo số 140/TB-CĐBC về việc tiêm chủng vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ trong toàn Trường năm 2016, cụ thể như sau:

I. Đối tượng tiêm chủng:

    - Nữ CB-GV-NV của Trường có độ tuổi  từ 15 đến 35 ;
    - Tất cả Nữ SV trong toàn Trường.
II. Thời gian, địa điểm:
    - Thời gian: 13h30 đến 16h00 ngày 17 tháng 11 năm 2016 (thứ Năm)
    - Địa điểm: Phòng  A1.12

Xem chi tiết

Cập nhật ngày 9 tháng 11 năm 2016

Tác giả: Minh Đại