Quyết định Ban hành quy trình phúc khảo, giải quyết thắc mắc, khiếu nại điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần

Gửi ngày: 30 tháng 8 năm 2016 - 1214 lượt xem


Danh sách Biểu mẫu đính kèm:
- Mẫu 02-KTKĐ Giấy đề nghị điều chỉnh điểm (Dành cho sinh viên)
- Mẫu 03-KTKĐ Giấy đề nghị điều chỉnh điểm (Dành cho giảng viên)

Cập nhật ngày 30 tháng 8 năm 2016

Tác giả: Quang Sáng