Nhân sự

Gửi ngày: 25 tháng 6 năm 2011 - 4419 lượt xem

NHÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ 2

 

ThS. Đặng Hướng Minh Thư
Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0903 089 798
Email:
dhminhthu@gmail.com

 

 

KS. Trương Tấn Danh
Trợ lý khoa
Phụ trách ngành Quản lý công nghiệp
Điện thoại: 0908 247 794
Email:
danhtruong0205@yahoo.com.vn

 

Nguyễn Ngọc Bảo Ngân
Thư ký khoa
Điện thoại: 08. 54135 021 - 0984 457 587
Email: ngannguyen141@yahoo.com

 

ThS. Võ Quang Trung
Giảng viên cơ hữu
Phụ trách ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình
Điện thoại: 0983 957 796
Email:
vqtrung0201@yahoo.com

 

Cao học Bùi Liên Hương
Giảng viên cơ hữu
Phụ trách ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường
Điện thoại: 0983 007 579
Email:
lienhuong_osh@yahoo.com

 

Tập thể khoa Công nghệ 2

Ghi chú: click vào tên của từng giảng viên để xem lý lịch khoa học của Giảng viên

Cập nhật ngày 2 tháng 2 năm 2015

Tags: giang vien truong ctim

Tác giả: Minh Đại

Các tin cùng chủ đề

Các tin mới hơn

Xem tất cả nhóm tin