Trích dẫn thông tin một số sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Trường CTIM đã học liên thông với các trường ĐH lớn

Gửi ngày: 3 tháng 9 năm 2011 - 4381 lượt xem

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CTIM ĐÃ THAM GIA HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LỚN TRONG NƯỚC

 STT HỌ VÀ TÊN
SV NGÀNH
KHÓA
LIÊN THÔNG TRƯỜNG
01
Hồ Vĩnh Phúc
Công nghệ thông tin
1
Ngành Hệ thống TT quản lý - Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
02 Đoàn Đức Thắng
Công nghệ thông tin
1
Ngành Hệ thống TT quản lý - Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
03
Phan Thị Lệ Thu
Công nghệ thông tin
1
Ngành Hệ thống TT quản lý - Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
04
Nguyễn Văn Dũ
Cơ điện tử 
1
Ngành Cơ điện tử - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
05
Nguyễn Thị Thục
Kế toán
1
Ngành Kế toán - Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
06
Huỳnh Mai
Quản lý công nghiệp
2
Ngành Quản lý Công nghiệp - Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM
07
Trần Văn Hiếu

Cập nhật ngày 3 tháng 9 năm 2011

Tags: truong ctim

Tác giả: Lệ Thu