Nhân sự Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Gửi ngày: 20 tháng 6 năm 2011 - 4520 lượt xem

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Th.S Vũ Hồng Vẹn

Trưởng phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
Điện thoại: (028) 54135.011
 Trần Quốc Thịnh
Nhân viên
phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
Điện thoại: (028) 54135.011Nguyễn Thị Yến Nhi
Nhân viên y tế
Điện thoại: (028) 54135.011
Cập nhật ngày 20 tháng 11 năm 2018

Tác giả: Phòng CTSV&QHDN

Các tin mới hơn

Xem tất cả nhóm tin