Văn hóa doanh nghiệp và những giá trị văn hóa hình thành nên văn hóa doanh nghiệp

Gửi ngày: 20 tháng 5 năm 2014 - 2075 lượt xem

Văn hóa doanh nghiệp khởi nguồn từ nước Mỹ xuất phát từ việc các doanh nghiệp ở Mỹ đã nhận ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận về tổ chức nói chung và doanh nghiệp nói riêng, các doanh nghiệp họ rất quan tâm đến việc thay đổi, xây dựng văn hóa. Văn hóa doanh nghiệp đã chính thức trở thành một khái niệm trong khoa học tổ chức – quản lý ở các nước Âu-Mỹ từ những năm 1980, sau đó được Nhật Bản xây dựng và phát triển mạnh mẽ vào những năm 1990. Nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp đã trở thành một khuynh hướng tất yếu mang tính sống còn đối với các doanh nghiệp.

Toàn cầu hoá, tất yếu sẽ có sự giao thoa giữa các nguồn lực trong nước và phần còn lại của thế giới trong đó có sự giao thoa giữa các dòng văn hoá với nhau, điều đó làm ảnh hưởng tới phong cách, thái độ làm việc của lãnh đạo và nhân viên đồng thời ảnh hưởng đến phương hướng, chiến lược của doanh nghiệp. Nhu cầu của con người cũng sẽ chuyển trọng tâm hướng tới những giá trị văn hoá.

Ngày nay, cạnh tranh bằng Công nghệ - Kỹ thuật là việc cần phải làm nhưng nó không còn chiếm vị trí quan trọng hàng đầu như trước đây do nhu cầu phổ biến công nghệ. Chính vì lẽ đó, trong cạnh tranh hiện đại văn hóa doanh nghiệp mới có thể đóng vai trò then chốt giúp doanh nghiệp thành công, bởi lẽ khác với Công nghệ - Kỹ thuật, văn hóa doanh nghiệp không thể bắt chước được, khi đó văn hóa doanh nghiệp nó sẽ tạo nên những nét riêng, có sức hấp dẫn, tạo lợi thế cho doanh nghiệp. Vì vậy, hiện nay văn hóa doanh nghiệp được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

 “Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được xây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp trên cơ sở là quan điểm của lãnh đạo. Các giá trị văn hoá ấy trở thành các giá trị, niềm tin, các quan niệm và tập quán, truyền thống có ảnh hưởng sâu sắc mọi hoạt động của doanh nghiệp. Các giá trị văn hoá ấy chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích. Văn hóa của mỗi doanh nghiệp được hình thành đều mang sắc thái riêng của doanh nghiệp đó”. 

Xem thêm tại đây./.

T. Dũng

Tác giả: Quang Sáng