Học tập Nghị quyết Trung ương 8- khóa XI

Gửi ngày: 29 tháng 3 năm 2014 - 5478 lượt xem

        Sáng ngày 27/3/2014, tại Hội trường A, Chi bộ Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị “Học tập Nghị quyết Trung ương 8- khóa XI” cho toàn thể CB-GV-NV và sinh viên, học sinh của Nhà trường .

        Tham dự có Đ/c Phạm Xuân Bình - Bí thư chi bộ, TS. Đặng Chí Chơn – Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên và quần chúng ưu tú đã học lớp cảm tình Đảng của nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị

        Hội nghị đã nghe Đồng chí Hồ Thanh Liêm - cán bộ ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trình bày các chuyên đề: “Kết quả ba năm thực hiện Nghị quyết đại hội XI và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các năm 2014 – 2015; Nghị quyết về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; triển khai thực hiện Hiến pháp 2013”…

Đồng chí Hồ Thanh Liêm - cán bộ ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
báo cáo Nghị quyết Trung ương 8- khóa XI

        Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 8- khóa XI  diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XI với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng được toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm. Đặc biệt với Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo" ra đời trong lúc Ban lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo và HSSV Nhà trường, đang tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đã có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Chính vì vậy học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho những người tham gia Hội nghị nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng. đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung của Nghị quyết,  từ đó phát huy gương mẫu trong công tác, học tập, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, buổi sinh hoạt chính trị này cũng đã củng cố thêm sự đoàn kết trong Đảng bộ, tăng cường sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên của Trường, góp phần đưa Nghị quyết 8 khóa XI của Đảng vào triển khai trong thực tiễn.

        Cũng tại Hội nghị, Chi bộ Nhà trường đã tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định do Đảng bộ các Khu chế xuất và Khu công nghiệp thành phố tổ chức ngày 28/11/2013. 

Đ/c Phạm Xuân Bình - Bí thư Chi bộ (giữa) trao giấy chứng nhận


Đ/c Đặng Chí Chơn - Phó Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng (giữa) trao giấy chứng nhận

        Phát biểu kết kết thúc Hội nghị, Đồng chí Phạm Xuân Bình – Bí thư Chi bộ  đã chúc mừng các quần chúng nhận giấy chứng nhận, căn dặn các quần chúng phấn đấu hơn nữa để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng và nhấn mạnh ý nghĩa việc tổ chứ

Cập nhật ngày 29 tháng 3 năm 2014

Tác giả: Đặng Xí