Các ngành đào tạo Hệ Trung cấp chuyên nghiệp

Gửi ngày: 15 tháng 4 năm 2013 - 3902 lượt xem

* HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: 2 NĂM, MÃ TRƯỜNG: GD05

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO - CHỈ TIÊU DỰ KIẾN: 1.440

 MÃ NGÀNH

 TÊN NGÀNH

 42480207

   TIN HỌC ỨNG DỤNG

 42510308

   ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

 42510223

   BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ CƠ KHÍ

 42340110

   KINH DOANH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 42510219

   CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

 42510315

   ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

 42340303

  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Cập nhật ngày 22 tháng 4 năm 2016

Tác giả: Quang Sáng