Thông báo Về việc tiếp nhận bổ sung sinh viên vào lưu trú tại Ký túc xá

Gửi ngày: 25 tháng 1 năm 2013 - 3102 lượt xem

Sau khi xin ý kiến Hiệu trưởng về việc sắp xếp sinh viên, học sinh lưu trú tại Ký túc xá vào học kỳ II năm học 2012-2013, Ban quản lý Ký túc xá thông báo tiếp nhận bổ sung sinh viên, học sinh vào học kỳ II như sau: (xem chi tiết...)

Cập nhật ngày 25 tháng 1 năm 2013

Tác giả: Đặng Xí