Hướng dẫn và nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm T.12/2012

Gửi ngày: 15 tháng 12 năm 2012 - 2799 lượt xem

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN CHỦ ĐIỂM
(Tháng 12 năm 2012)

 
I. Chủ đề: Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

II. Nội dung: Tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017.

A.   NỘI DUNG TÌM HIỂU:

* CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH.
Hơn 81 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc đã trải qua 09 kỳ Đại hội đại biểu và đang tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017.

1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (nhiệm kỳ 1950-1956)
Đoàn toàn quốc lần thứ I(với tên gọi: Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam) diễn ra từ ngày07 đến ngày 14/02/1950 tại xã Cao Văn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Dự đại hội có hơn 400 đại biểu. Với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai", Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trước mắt của Đoàn là động viên, giáo dục, thống nhất lực lượng thanh niên, cổ vũ thế hệ trẻ tích cực tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, quét sạch kẻ thù xâm lược. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Lam làm Bí thư. Phát huy thành công của Đại hội, hàng vạn nam, nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch, phong trào "Tòng quân giết giặc lập công". Sau chín năm trường kỳ kháng chiến, tháng 5/1954, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.
2. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 1956-1961)
Sau một năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng đổi tên thành Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ II diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 04/11/1956 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 479 đại biểu. Tại Đại hội,Bác Hồ đã ân cần căn dặn: "Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà". Đại hội đã bầu ra BCH TW Đoàn gồm 30 đồng chí, đồng chí Nguyễn Lam được bầu lại làm Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn.
3. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III(nhiệm kỳ 1961-1980)
Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ III diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961 tại Hà Nội. Dự đại hội có 677 đại biểu. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.Đại hội đã phát động phong trào "Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” (1961-1965); "Ba sẵn sàng"; "Năm xung phong".Đại hội đã bầu ra BCH TW Đoàn gồm 71 đồng chí, đồng chí Nguyễn Lam tiếp tục được bầu lại làm Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn. Sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Lam được Đảng điều động nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Vũ Quang được cử làm Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn.

4. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV(nhiệm kỳ 1980-1987)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IV diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 623 đại biểu, Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã bầu BCH TW Đoàn gồm 113đồng chí,đồng chí Đặng Quốc Bảo, Ủy viên BCH TW Đảng được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.
Tháng 5/1982, Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 4 (khóa IV) đã tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ trong 2 năm 1982-1983. Tại Hội nghị này, đồng chí Vũ Mão, Ủy viên BCH Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.
5. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V(nhiệm kỳ 1987-1991)
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí toàn quốc lần thứ V diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987 tại Hà Nội. Dự đại hội có 750 đại biểu, Đại hội đã bầu BCH TW Đoàn gồm 150 đồng chí, đồng chí Hà Quang Dự được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.Đại hội đã phát động phong trào "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

6. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 1992-1997)
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18/10/1992 tại Hà Nội. Dự đại hội có 797 đại biểu, Đại hội đã bầu BCH TW Đoàn gồm 91đồng chí, đồng chí Hồ Đức Việt được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 1993-1997. Sau Đại hội, tháng 2/1993 Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 2 (khóa VI) đã phát động hai phong trào lớn là: "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước". Tại Hội nghị BCH Trương ương Đoàn lần thứ 9, khóa VI, tháng 12 năm 1996, đồng chí Vũ Trọng Kim được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn thay đồng chí Hồ Đức Việt được Đảng điều động nhận nhiệm vụ mới.

7. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 1997-2002)
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VIIdiễn ra từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997 tại Hà Nội. Dự đại hội có 899 đại biểu, Đại hội đã bầu BCH TW Đoàn gồm 125 đồng chí, đồng chí Vũ Trọng Kim được bầu lại làm Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.Đại hội đã quyết định tiếp tục phát triển hai phong trào"Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước"  lên một tầm cao mới. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 Khóa VII (tháng 6/2001)Đồng chí Hoàng Bình Quân được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thay đồng chí Vũ Trọng Kim được Đảng phân công nhiệm vụ mới.
8. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2002- 2007)
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ ngày 08 đến ngày 11/12/2002 tại Hà Nội. Dự đại hội có 898 đại biểu, Đại hội đã bầu BCH TW Đoàn gồm 134 đồng chí, đồng chí Hoàng Bình Quân, được bầu lại làm Bí thư thứ nhất BCH Trương ương Đoàn.Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện", Đại hội đã phát động phong trào "Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; "Sáng tạo trẻ"; "Bốn mới" (kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới), "Cán bộ công chức trẻ với cải cách hành chính", "Học tập tốt, rèn luyện tốt", “Trí thức trẻ tình nguyện”... đã góp phần khơi sức thanh niên trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn.
Đặc biệt sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh", "Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi", diễn đàn "Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích", cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã được các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên triển khai thực hiện nghiêm túc, có sức lôi cuốn và lan toả mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng và niềm tin cho thế hệ trẻ.
Sau khi đồng chí Hoàng Bình Quân chuyển công tác, ngày 01/4/2005, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Quyết định cử đồng chí Đào Ngọc Dung giữ trách nhiệm Quyền Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 10 Khóa VIII (ngày 02/7/2005). Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 Khóa VIII, ngày 13/01/2007, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn thay đồng chí Đào Ngọc Dung được Đảng phân công nhiệm vụ mới.
9. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007-2012)
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IX diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21/12/2007 tại Hà Nội. Dự đại hội có 1033 đại biểu,Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 145 đồng chí, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu lại làm Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.
Đại hội đã phát động hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và đề ra mục tiêu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007-2012 là: Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi; phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam xung kích “Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển“, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Ngày 5/10/2011, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11 (khóa IX), đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX) thay đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới.

10. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017) dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2012 tại Thủ đô Hà Nội (khai mạc vào ngày 12/12/2012, dự kiến sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1). Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk gồm 13 đồng chí, do đồng chí Y Vinh Tơr – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn dẫn đầu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tâm tư, tình cảm của toàn thể đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh, mang đến Đại hội những hiến kế để góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào TTN trong thời gian tiếp theo.
B. PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, lồng ghép trong các hoạt động của Đoàn. Tổ chức các hoạt động cụ thể chào mừng Đại hội.  
- Tuyên truyền ĐVTN thực hiện mùa thi nghiêm túc "ĐV-TN CTIM nói không với tệ nạn trong thi cử".
- Tích cực tham gia giải bóng đá nam do đoàn các KCX&CN TP. HCM tổ chức, hội thi tiếng hát sinh viên TP. HCM.
- Hỗ trợ mua vé xe về quê đón Tết cho các bạn ĐV-TN. Tuyên truyền chương trình tặng vé xe về quê đón Tết Quý Tỵ cho các bạn ĐV-TN có hoàn cảnh khó khăn.
- Đẩy mạnh việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để có phương hướng tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, thu hút thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn, Hội phát động, tổ chức.

          - Vận động ĐV-TN tham gia đội thanh niên tình nguyện để thực hiện công trình "Đoàn CTIM cùng thí sinh lựa chọn tương lai" qua chương trình Mùa xuân tình nguyện 2013.

Cuộc họp là nơi để trao đổi và bàn bạc vì vậy thường có không khí trang trọng. Nếu cuộc họp không được chuẩn bị chu đáo sẽ trở nên kém hiệu quả và mất thời gian.
Do vậy người điều hành cuộc họp cần có những kỹ năng cơ bản nhất về cách thức để tổ chức một cuộc họp thành công.
1. Chuẩn bị những thứ cần thiết trong cuộc họp đa số các sự trao đổi đều mang tính tự phát. Quá trình cuộc họp diễn ra không hoàn toàn được định trước mà nó chỉ theo một đề cương cơ bản. Ngoài ra kết quả của cuộc họp không dễ mà được thống nhất nhanh chóng. Bởi vậy hai điều quan trọng nhất trong công tác chuẩn bị một cuộc họp là: Đặt ra mục đích rõ ràng, thực tế và chuẩn bị những vấn đề cần bàn bạc một cách cụ thể.
2. Khi một cuộc họp được tiến hành bạn cần nhìn ra ngay mục tiêu cốt lõi của nó. Đôi khi các vấn đề có thể được giải quyết mà không cần đến một cuộc họp do vậy trước hết bạn hãy quyết định tính chất cần thiết phải có một cuộc họp. Thông thường chúng ta cần đến một cuộc họp khi các vấn đề cần giải quyết bằng tư duy, khi cập nhật thông tin mới hoặc khi cần tổng hợp thông tin.
 3. Vấn đề cần bàn bạc chính là cốt lõi của cuộc họp. Người điều hành chủ yếu dựa vào yếu tố này để xây dựng đề cương cho cuộc họp. Cần phân chia thời gian hợp lý cho từng vấn đề và chú thích thời gian trong đề cương cuộc họp gửi đến các thành viên để họ định hướng thời gian bàn bạc cho từng vấn đề cụ thể.
IV. Kỹ năng nghiệp vụ: Trò chơi dân gian: Ném vòng

          * Mục đích: Tạo không khí vui vẻ, rèn luyện kỹ năng khéo léo.

          * Không gian: Ngoài trời hoặc trong phòng.

          * Số lượng thành viên: 10 - 30 người.
 
          * Thời gian: 5 - 7 phút

         * Vật dụng cần thiết: 3 cái chai; 9 cái vòng đường kính từ 15 đến 20 cm. Làm bằng tre (tùy theo đích ném nếu đích là vật có cổ to thì vòng phải to sao cho lọt được vào cổ vật làm đích).

          * Cách chơi:
            1. Đặt 3 cái chai thành một hàng thẳng cách nhau 50 đến 60 cm.

           2. Vẽ vạch chuẩn cách chai từ 100 đến 150 cm (tùy theo khả năng và mức độ chơi ở các lần khác nhau mà tăng dần khoảng cách).

           3. Người chơi xếp 3 hàng đứng dưới hàng kẽ, mỗi lần chơi cho 3 người ném, mỗi người ném 3 vòng, thi xem ai ném được nhiều vòng lọt vào cổ chai là người đó thắng cuộc.

         V. HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN CHỦ ĐIỂM

            
File dướng dẫn tại đây: download tại đây

         
Trên đây là nội dung và phương pháp hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm trong tháng 12/2012, đề nghị các chi đoàn tiến hành thực hiện theo đúng chủ trương của đoàn trường.

ĐOÀN TRƯỜNG CTIM

Cập nhật ngày 15 tháng 12 năm 2012

Tags: huong dan sinh hoat chi doan chu diem

Tác giả: Lệ Thu

Các tin cùng chủ đề