Hướng dẫn và nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm T.12/2012

Gửi ngày: 15 tháng 12 năm 2012 - 3033 lượt xem

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN CHỦ ĐIỂM
(Tháng 12 năm 2012)

 
I. Chủ đề: Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

II. Nội dung: Tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017.

A.   NỘI DUNG TÌM HIỂU:

* CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH.
Hơn 81 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc đã trải qua 09 kỳ Đại hội đại biểu và đang tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017.

1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (nhiệm kỳ 1950-1956)
Đoàn toàn quốc lần thứ I(với tên gọi: Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam) diễn ra từ ngày07 đến ngày 14/02/1950 tại xã Cao Văn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Dự đại hội có hơn 400 đại biểu. Với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai", Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trước mắt của Đoàn là động viên, giáo dục, thống nhất lực lượng thanh niên, cổ vũ thế hệ trẻ tích cực tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, quét sạch kẻ thù xâm lược. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Lam làm Bí thư. Phát huy thành công của Đại hội, hàng vạn nam, nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch, phong trào "Tòng quân giết giặc lập công". Sau chín năm trường kỳ kháng chiến, tháng 5/1954, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.
2. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 1956-1961)
Sau một năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng đổi tên thành Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ II diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 04/11/1956 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 479 đại biểu.

Cập nhật ngày 15 tháng 12 năm 2012

Tags: huong dan sinh hoat chi doan chu diem

Tác giả: Lệ Thu

Các tin cùng chủ đề