TRANG CHỦ / PHÒNG - KHOA / KHOA KINH - THƯƠNG / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Đề cương chi tiết môn Thuế
(CTIM) Gửi ngày 27 tháng 6 năm 2011 - 5299 lượt xem Share Facebook

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN THUẾ

      - Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về thuế và chính sách thuế áp dụng cho mọi đối tượng, bao gốm: Khái niệm về thuế, các cách phân loại thuế, đặc tính từng loại thuế, ảnh hưởng của thuế đến hoạt động của nền kinh tế và của các doanh nghiệp, nội dung và phương pháp tính toán các khoản thuế trong hệ thống hiện hành
      - Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết tài chính, Kinh tế vi mô

Đính kèm file đề cương chi tiết

Lệ Thu

Tags: thue

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Trở về đầu trang

Từ khóa Mục tin

Kiểu gõ phím Tắt Telex VNI VIQR